Particuliere aangiften

Bekijk hier alles wat u moet weten over reguliere aangiften, aangiften bij overlijden of migreren en aangiften vanuit het buitenland. Vindt u hier niet wat u zoekt? Kijk dan op de pagina ‘Aandachtspunten’  voor de meest gestelde vragen.

Reguliere aangiften

Dit zijn de reguliere aangifteformulieren die u het vaakst zult tegenkomen. Het formulier is gericht op particulieren en bevat onder andere vragen over inkomsten, aftrekposten en heffingskortingen.
Moet u belasting betalen en kreeg u nog geen bericht gekregen van de belastingdienst?  Bel dan voor de zekerheid met de belastingtelefoon 0800-0543 en geeft aan dat belastingaangifte moet doen.

Aangiften bij overlijden, voor de nabestaande

Wanneer een dierbare in de familie (onverwacht) overlijdt, is de belastingaangiften waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt. Om die zorgen uit handen te nemen, kan Belastingaangifte Deventer u met raad en daad bijstaan. Waar nodig kunnen wij het u volledig uit handen nemen. Zodat u zich kunt concentreren op wat voor u het belangrijkste is.
Bij het overlijden van een familielid moeten nabestaanden het F-formulier invullen. De ingevulde gegevens hebben betrekking op het belastingjaar waarin uw dierbare is overleden. Denk eraan dat de fiscale situatie moet worden afgerond in hetzelfde belastingjaar als waarin diegene is overleden. De bezittingen, schulden en eventueel inkomsten gaan naar de nabestaanden van de overledene.

Aangifte erfbelasting

Bent u erfgenaam? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. Als de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u of een van de andere erfgenamen een aangiftebrief. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. De aangifte is niet voor iedereen gelijk, er zijn vastgestelde bedragen waarover u geen erfbelasting betaalt. Dit is afhankelijk van uw relatie met de overledene. Belastingaangifte Deventer staat u bij in deze lastige periode en bekijkt de laatste financiële status van uw dierbare. Zo weet u exact waar u aan toe bent en waar u op kunt rekenen.

belasting man
Benieuw naar wat Belastingaangifte Deventer voor u kan betekenen, neem contact op voor een intakegesprek.

contactpagina

M-formulier bij migratie (aparte website voor www.belastingaangiftenederland.com)
Bent u geëmigreerd, maar ben je nog wel belastingplichtig? Dan heeft u het M-formulier nodig.

Dit formulier heeft betrekking op het jaar waarin u bent geëmigreerd. Hierin vult u de gegevens in van voordat u emigreerde en de gegevens van de periode in het buitenland.

Benieuwd naar wat Belastingaangifte Deventer voor u kan betekenen, neem contact op voor een intakegesprek.

contactpagina

C-formulier buitenlandse belastingplichtigen (aparte website voor www.belastingaangiftenederland.com)

Het C-formulier is een uitgebreid aangiftebiljet voor particulieren en ondernemers die in het buitenland verblijven, maar financieel nog wel verbonden zijn met Nederland. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan belastingplichtigen die nog inkomsten genieten vanuit Nederland.

Wilt u het meeste halen uit uw Nederlandse aangiften? Neem nu contact op met Leonard Advies voor een intakegesprek. contactpagina